Kvalitativa, individuella och lönsamma placeringar.

Rådgivning är en färskvara. Efter behovsanalys, där riskvilja och målavkastning sätts upp, skräddarsyr Maxagon Kapital din portfölj. Någon av våra basportföljer, med olika riskklasser och målavkastningar, kan ingå som en del av ditt totala upplägg.

MINI

MÅLAVKASTNING: 4,5%
RISK: 3,25
FÖRVALTNINGSAVGIFT: 1,11%
STANDARDAVVIKELSE: 4,96%

Maxagon Kapital MINI passar dig som vill ha en bred portfölj med minst 75% mot räntemarknaden och maximalt 25% mot aktiemarknaden.

Övervikt mot Sverige och Europa,  portföljen är sammansatt av underliggande utvalda fonder. Senaste året avkastade portföljen 12,25% och snittet de 3 senaste åren är 6,84%. Ingen direkt valutaexponering, fonden som handlades i Euro togs bort ur portföljen 20171211. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Årlig avkastning inkluderar årlig förvaltningsavgift. 3 omallokeringar har gjorts sedan start. Uppdaterat den 20200113

UTVECKLING PER 211112

Det innebär att värdet på 100 investerade kronor 170112 är 143:91 per den 12 november 2021.

Sverige 63,2%
Västeuropa 36,8%
0 %
råvaror
4.98%
konsument cykliskt
2.12%
Finans
5.85%
fastighet
24.98%
kommunikationstjänster
1.24%
energi
0%
industri
8.2%
teknik
0.72%
konsument stabil
1.01%
sjukvård
0.57%
allmännyttig
0.32%
företagsobligation
50%

MELLAN

MÅLAVKASTNING: 7%
RISK: 4,40
FÖRVALTNINGSAVGIFT: 1,38%
STANDARDAVVIKELSE: 10,51%
Maxagon Kapital MELLAN passar dig som vill ha en bred portfölj med 75% i aktieexponering och 25% mot företagsobligationer.

Övervikt mot Sverige och Europa, portföljen är sammansatt av underliggande utvalda fonder. Senaste året avkastade portföljen 32,88% och snittet de 3 senaste åren är 14,49%. Ingen valutaexponering alla investeringar i SEK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Årlig avkastning inkluderar årlig förvaltningsavgift. 3 omallokeringar har gjorts sedan start. Uppdaterat den 20200113

UTVECKLING PER 211112

Det innebär att värdet på 100 investerade kronor 170112 är 207:63 per den 12 november 2021.

Västeuropa 43%
Sverige 30,7%
Nordamerica 20,1%&
Asien 3,7%
Japan 1,9%
Australien & Nya zeeland 0,3%
Övriga 0,3%
0 %
råvaror
6.52%
konsument cykliskt
5.67%
Finans
9.25%
fastighet
9.79%
kommunikationstjänster
5.53%
energi
0.02%
industri
9.58%
teknik
17.33%
konsument stabil
4.52%
sjukvård
5.36%
allmännyttig
1.5%
företagsobligation
25%

MAXI

MÅLAVKASTNING: 9 %
RISK: 5,15
FÖRVALTNINGSAVGIFT: 1,64%
STANDARDAVVIKELSE: 14,31%
Maxagon Kapital MAXIMAL passar dig som vill ha en bred portfölj med aktieexponering mot tillväxtbolag i hela världen.

Fyra huvudmarknader och stor exponering mot teknik, portföljen är sammansatt av underliggande utvalda fonder. Senaste året avkastade portföljen 36,15% och snittet de 3 senaste åren är 18,93%. 35% av innehavet har valutaexponering mot USD. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Årlig avkastning inkluderar årlig förvaltningsavgift. 3 omallokeringar har gjorts sedan start. Uppdaterat den 20200113

UTVECKLING PER 211112

Det innebär att värdet på 100 investerade kronor 170112 är 229:76 per den 12 november 2021.

Nordamerica 38,3%&
Asien 24%
Japan 19%
Västeuropa 16,6%
Afrika & Mellanöstern 5,4%
Sverige 5,2%
Övriga 1,4%
0 %
råvaror
4.6%
konsument cykliskt
10.34%
Finans
15.17%
fastighet
2.08%
kommunikationstjänster
6.36%
energi
1.24%
industri
10.83%
teknik
28.62%
konsument stabil
9.23%
sjukvård
8.44%
allmännyttig
1.44%