MAXAGON KAPITAL

Maxagon Kapital AB hjälper företag, dess ägare och privatpersoner med hållbara strategier avseende kapitalförvaltning, pension, skatt, diskretionär förvaltning och försäkringsskydd.

Våra kunder får hjälp av kunniga rådgivare med personlig service och kontinuerlig uppföljning kring placeringar, sparande och försäkringar.
Vi hjälper dig att ta ett helhetsgrepp om dina finanser. Genom oss får du en översikt och en insikt i nuläge och möjligheter. Vi skräddarsyr strategier som passar just dig och dina mål och som ger dig förväntat resultat.
Via Maxagon Kapital når du de flesta – av oss utvalda – försäkringsbolag, fondbolag, strukturerade produkter samt andra finansiella produkter. Vi arbetar proaktivt för att hitta hållbara, kvalitativa och lönsamma placeringar för våra kunder.
Tillsammans skapar vi långsiktiga och lönsamma lösningar för dig privat, ditt företag eller dina medarbetare.
Välkommen!

Maxagon Kapital
Hållbarhet • Kvalitet • Resultat

Tillstånd, licensieringar och branschorganisation:

Maxagon Kapital AB ärunder tillsyn av Finansinspektionen
Maxagon Kapital AB är anslutet till Swedsec och samtliga rådgivare är licensierade av Swedsec.

OM OSS

Grundaren av Maxagon Kapital AB är Anders Lewander. Anders har mer än 30 års erfarenhet av att guida företagare och privatpersoner till den strategi som passar dem bäst och därefter, genom hållbar rådgivning, skapa rätt förutsättningar för kvalitativa placeringar som får kapitalet att växa.

FÖR DIG

Kvalitativa, individuella och lönsamma placeringar – efter behovsanalys skräddarsys din portfölj utifrån dina önskemål och förutsättningar. Vi utgår från marknadens bredd och efter analys plockar vi ut de produkter vi finner intressanta utifrån omvärldsanalys och marknad.  Alla våra kunder har givetvis individuella önskemål. Det är en av hörnstenarna i vår rådgivning.

RESULTAT

Genom hållbar rådgivning och kvalitativa investeringsval skapar vi den avkastning våra kunder önskar utifrån riskvilja. Vår övertygelse är att nöjda kunder skapar långa relationer. Maxagons ledord är hållbarhet, kvalitet och resultat.

KONKRET

Vi hjälper till med förmögenhetsförvaltning, såväl privat som i företaget.
Vi analyserar fram och skapar målbilden av vad du och ditt  företag söker gällande avkastning och risk.
Vi presenterar en diversifierad portfölj som uppfyller mål avseende risk och avkastning.
Vi säkerställer vilken skatteteknisk förvaringsform som är bäst utifrån vald förvaltning.
Vi lägger upp en handlingsplan för avstämningar och uppföljning så kontinuitet uppnås.
Vi hjälper till med pensionsplanering: För dig som företagsägare utreder vi vad som är bästa upplägget utifrån din skattesituation, vi säkerställer också att önskat försäkringsskydd finns. För dina anställda hjälper vi dig att forma det tjänstepensionsupplägg du vill ha för din personal, innehållande sparande och riskförsäkringar. Hjälper företag som behöver ligga i träda, karens eller passiva för att skatteoptimera med diskretionär förvaltning.
Välkommen att kontakta oss för diskussion och analys!