LEGALT

Maxagon Kapital AB står under Finansinspektionens (FI) tillsyn och har dess tillstånd att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare inom samtliga livförsäkringsklasser.

Maxagon Kapital AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Garantum Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Garantum Fondkommission AB, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Garantum Fondkommission ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

För mer information se under Tillstånd, licensieringar och branschorganisation.

LADDA NER

Här nedan kan du enkelt ladda ner dokument i PDF-format

Vitaprivata säkerställer ditt företags, din organisations eller din förenings personuppgifter enligt GDPR – den nya dataskyddsförordningen.