Kvalitativa, individuella och lönsamma placeringar.

 

Rådgivning är en färskvara. Efter behovsanalys, där riskvilja och målavkastning sätts upp, skräddarsyr Maxagon Kapital din portfölj. Någon av våra basportföljer, med olika riskklasser och målavkastningar, kan ingå som en del av ditt totala upplägg.

DIN
PORTFÖLJ

MINI

Maxagon Kapital MINI passar dig som vill ha en bred portfölj med minst 75% mot räntemarknaden och maximalt 25% mot aktiemarknaden.

 

Övervikt mot Sverige och Europa,  portföljen är sammansatt av underliggande utvalda fonder. Senaste året avkastade portföljen 8,56% och snittet de 3 senaste åren är 7,31%. Ingen direkt valutaexponering, fonden som handlades i Euro togs bort ur portföljen 20171211. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Årlig avkastning inkluderar årlig förvaltningsavgift. 3 omallokeringar har gjorts sedan start.

 

UTVECKLING PER 191104

Det innebär att värdet på 100 investerade kronor 170112 är 117:06 per den 4 november 2019.

REGIONER

MÅLAVKASTNING: 4,5%

RISK: 3,25%

FÖRVALTNINGSAVGIFT: 1,11%

STANDARDAVVIKELSE: 4,96%

17,06%

BRANSCHER

RÅVAROR

4,98 %

KONSUMENT CYKLISKT

2,12 %

FINANS

5,85 %

FASTIGHET

24,98 %

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

1,26 %

ENERGI

0 %

INDUSTRI

8,2 %

TEKNIK

0,72 %

KONSUMENT STABIL

1,01 %

SJUKVÅRD

0,57 %

ALLMÄNNYTTIGT

0,32 %

FÖRETAGSOBLIGATION

50 %

MELLAN

MÅLAVKASTNING: 7%

RISK: 4,40

FÖRVALTNINGSAVGIFT: 1,38%

STANDARDAVVIKELSE: 10,51%

31,49%

BRANSCHER

RÅVAROR

6,52 %

KONSUMENT CYKLISKT

5,67 %

FINANS

9,25 %

FASTIGHET

9,79 %

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

5,53 %

ENERGI

0,02 %

INDUSTRI

9,58 %

TEKNIK

17,33 %

KONSUMENT STABIL

4,52 %

SJUKVÅRD

5,36 %

ALLMÄNNYTTIGT

1,5 %

FÖRETAGSOBLIGATION

25,00 %

Maxagon Kapital MELLAN passar dig som vill ha en bred portfölj med 75% i aktieexponering och 25% mot företagsobligationer.

 

Övervikt mot Sverige och Europa, portföljen är sammansatt av underliggande utvalda fonder. Senaste året avkastade portföljen 17,39% och snittet de 3 senaste åren är 16,41%. Ingen valutaexponering alla investeringar i SEK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Årlig avkastning inkluderar årlig förvaltningsavgift. 3 omallokeringar har gjorts sedan start.

 

UTVECKLING PER 191104

Det innebär att värdet på 100 investerade kronor 170112 är 131:49 per den 4 november 2019.

REGIONER

MAXIMAL

Maxagon Kapital MAXIMAL passar dig som vill ha en bred portfölj med aktieexponering mot tillväxtbolag i hela världen.

 

Fyra huvudmarknader och stor exponering mot teknik, portföljen är sammansatt av underliggande utvalda fonder. Senaste året avkastade portföljen 13% och snittet de 3 senaste åren är 14,57%. 35% av innehavet har valutaexponering mot USD. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Årlig avkastning inkluderar årlig förvaltningsavgift. 3 omallokeringar har gjorts sedan start.

 

UTVECKLING PER 191104

Det innebär att värdet på 100 investerade kronor 170112 är 143:72 per den 4 november 2019.

REGIONER

MÅLAVKASTNING: 9 %

RISK: 5,15

FÖRVALTNINGSAVGIFT: 1,64%

STANDARDAVVIKELSE: 14,31%

43,72%

BRANSCHER

RÅVAROR

4,60 %

KONSUMENT CYKLISKT

10,34 %

FINANS

16,17 %

FASTIGHET

2,08 %

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

6,36 %

ENERGI

1,24 %

INDUSTRI

10,83 %

TEKNIK

28,62 %

KONSUMENT STABIL

9,23 %

SJUKVÅRD

8,44 %

ALLMÄNNYTTIGT

1,44 %

GÖTEBORG  STOCKHOLM  MALMÖ

+46 702 20 30 20

info(at)maxagon.se

org. nr. 559086-9144

Besök oss på sociala medier

Skårs Led 3

Box 14001

400 20 Göteborg

Copyright  2018 Maxagon Kapital AB. All rights reserved

191113