MAXAGON KONSULT AB

Maxagon Konsult AB hjälper företag och dess ägare med hållbara strategier avseende
affärs-, verksamhets- och organisationsutveckling, affärs- och familjejuridik samt företags- och privatbeskattning. Vi hjälper dig även med allt du behöver kring hur ditt företag eller din organisation ska hantera personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Inom ramen för EU:s nya dataskyddsregler hjälper vi dig med GDPR-konsultation, GDPR-riskbedömning, GDPR-dokumentation, och i rollen som dataskyddsombud.

Som kund hos oss får du hjälp av kunniga rådgivare med personlig service och en kontinuerlig uppföljning kring varje uppdrag. Vi hjälper dig att ta ett helhetsgrepp om din verksamhet och ägandet av den. Genom oss får du en översikt och en insikt i nuläge och möjligheter. Vi skräddarsyr strategier som passar just ditt företag och dess mål och som ger dig förväntat resultat.

Maxagons ledord:
Hållbarhet • Kvalitet • Resultat

Hållbarhet: Rådgivningen är hållbar, välgrundad och motiverad utifrån kundens behov och önskemål. Vår rådgivning är långsiktig utifrån kundens helhetsperspektiv.

Kvalitet: Senior rådgivning med lång erfarenhet inom affärsutveckling, skatterådgivning, erfarenhet inom verksamhetsutveckling med fokus på lönsam tillväxt, kapitalförvaltning, affärs- och familjejuridik samt försäkringsförmedling och alltid med fokus på etik och moral.

Resultat: Ska spegla kundens förväntade målbild över tid.

 

KONTAKT

Välkommen att kontakta oss för diskussion och analys!

GÖTEBORG  STOCKHOLM  MALMÖ

+46 (0)702 20 30 20

info(at)maxagonkonsult.se

org. nr. 559146-9514

Besök oss på sociala medier

Skårs Led 3

Box 14001

400 20 Göteborg

Copyright  2018 Maxagon Konsult AB. All rights reserved

MAILA OSS

RING ANDERS