KONKRET OCH KORTFATTAT

Vi hjälper till med GDPR-konsultation, inventering, åtgärdslista och dokumentation.

Vi hjälper till med utbildning av styrelse och ledning för att säkerställa ramarna för ert företags dokumentation av GDPR.

Vi tillhandahåller sakkompetens inom GDPR som en stödfunktion för ert företag.

Vi tillhandahåller alla dokumentmallar ni kan behöva för att lösa hantering av olika personuppgifter.

Verksamhetsutveckling: Vi analyserar och skapar en nulägesanalys samt en målbild av vad du och ditt företag söker gällande tillväxt, lönsamhet eller lönsam tillväxt.

Vi lägger upp en handlingsplan för avstämningar och uppföljning så kontinuitet uppnås.

Vi hjälper till med successionsplanering, ska nästa generation ta över, hur löser du det?
För dig som företagsägare utreder vi vad som är bästa upplägget utifrån din skattesituation och hur du kan agera utifrån den skattelagstiftning som finns.

Har du ett uppdaterat aktieägaravtal/kompanjonsavtal? Vi upprättar gärna det åt dig.

Vi hjälper dig med de avtalsfrågor som kan finnas för din verksamhet.

GÖTEBORG  STOCKHOLM  MALMÖ

+46 (0)702 20 30 20

info(at)maxagonkonsult.se

org. nr. 559146-9514

Besök oss på sociala medier

Skårs Led 3

Box 14001

400 20 Göteborg

Copyright  2018 Maxagon Konsult AB. All rights reserved