Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer påverka alla branscher, företag, skolor och föreningar som hanterar personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen är den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan personuppgiftslagen infördes.

Alla företag, skolor och organisationer ansvarar för att dataskyddsförordningen följs, annars finns risk för sanktionsavgifter. Det gäller såväl personuppgiftsbiträden (leverantörer) som er som personuppgiftsansvarig. Företaget måste kunna visa att man har full kontroll över sin personuppgiftshantering

Våra paket reder ut begreppen och hjälper dig med förberedelserna. Vi hjälper dig praktiskt hur ni ska komma i mål.

  1. Utbildning, medvetandegörande Styrelse och Ledning.
  2. Vi hjälper dig att inventera nuläge – Att kritiskt granska vilka personuppgifter har vi, varför har vi dem och finns lagstöd för detta?
  3. Vi skapar en åtgärdslista och del av GDPR-Dokumentation, efter genomgång av åtgärdslista bestämma vilka saker som måste ändras och vilka Policies, rutinbeskrivningar och intyg som måste på plats
  4. Klar GDPR-dokumentation
  5. Implementering av GDPR i organisationen

LÄNK TILL VITAPRIVATA.ORG
Vitaprivata säkerställer ditt företags, din organisations eller din förenings personuppgifter enligt GDPR – den nya dataskyddsförordningen.

GÖTEBORG  STOCKHOLM  MALMÖ

+46 (0)702 20 30 20

info(at)maxagonkonsult.se

org. nr. 559146-9514

Besök oss på sociala medier

Skårs Led 3

Box 14001

400 20 Göteborg

Copyright  2018 Maxagon Konsult AB. All rights reserved