MAXAGON KAPITAL AB

hjälper företag, dess ägare och privatpersoner med hållbara strategier avseende kapitalförvaltning, pension, skatt, diskretionär förvaltning och försäkringsskydd.

MAXAGON KONSULT AB

hjälper företag och dess ägare med hållbara strategier avseende affärs- och verksamhetsutveckling, Affärs- och familjejuridik, företags- och privatbeskattning, GDPR – konsultation, GDPR – dokumentation och i rollen som dataskyddsombud, och även inom management och organisation.